Περί γειτονιάς…

Μπροσούρα που γράφτηκε την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2021 και αφορά την αυξημένη καταστολή, την καραντίνα και τον εξευγενισμό, όπως τα βιώσαμε και όπως αποτυπώθηκαν στη γειτονιά μας.

Μια ανάλυση πάνω στις νέες συνθήκες της δυστοπίας μας μέσα από το ίδιο πρίσμα και με τα ίδια προτάγματα: αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση, αντίσταση.

Προβολή Ντοκιμαντέρ – “TOT INCLOS”

Τρίτη 6/7, Φωκιωνός Νέγρη & Σκύρου
Προβολή Ντοκιμαντέρ – ”TOT INCLOS”

“Οταν η τουριστικοποίηση και ο σύγχρονος μαζικός τουρισμός δε σε αφήνει να ζεις μπέσα στην πόλη σου”


Για μια χώρα όπως η ελλάδα και μια πόλη όπως η αθήνα, ο μαζικός τουρισμός πλασάρεται ως ευλογία αφού συνδέεται με την αύξηση του οικονομικού κέρδους. Ταυτόχρονα όμως, ο τουρισμός συνδέεται με μια σειρά φαινομένων που διαλύουν την καθημερινότητα των κατοίκων: το airbnb και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση τουριστικής κατοικίας οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ενοικίων και επισφάλεια όσον αφορά το δικαίωμα στη στέγαση, ο δημόσιος χώρος υποβαθμίζεται λόγω της κοσμοπλημμύρας
ενώ ταυτόχρονα έργα υποδομής προσανατολισμένα στις ανάγκες τουριστών οδηγούν σε αποστείρωση και αστυνομοκρατία και τελικά η όποια οικονομική ανάπτυξη φέρει ο τουρισμός οδηγεί σε αύξηση των τιμών δυσανάλογα με τους μισθούς των κατοίκων που παραμένουν οι ίδιοι. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε την δεδομένη στιγμή να προβάλουμε μια σειρά ντοκιμαντέρ στη γειτονιά μας, για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα που σταδιακά εδραιώνεται και να επισημάνουμε ότι δεν έχει σημασία σε ποιο γεωγραφικό πλάτος της γης βρίσκεσαι διότι παντού ο τουρισμός δρα ακριβώς με το ίδιο μοτίβο και έχει πάντα τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα . Από την πόλη της Βενετίας , λοιπόν, αυτή την φορά μεταφερόμαστε στις Βαλεαρίδες Νήσοι, κυρίως στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Όπου βλέπουμε πως η ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας μετατρέπει ταχύτατα τα νησιά ολόκληρα και της ζωής των κατοίκων τους σε ένα πάρκο αναψυχής για τους τουρίστες. Πώς ο μύθος που λέει “ζούμε από τον τουρισμό” αρχίζει να αμφισβητείται και πλέον γίνεται λόγος για κορεσμένες παραλίες, έλλειψη πρόσβασης σε στέγαση και άλλα προβλήματα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν, μια σειρά συνεντεύξεων από χαρακτήρες που σχετίζονται με τον κόσμο του τουρισμού, με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τον κόσμο της οικολογίας και συνεντεύξεις από ανώνυμους ανθρώπους που ζουν στη Μαγιόρκα. Συμπεριλαμβάνονται εικόνες της Μαγιόρκας που δεν εμφανίζονται σε τουριστικούς καταλόγους.

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής

“When modern day mass tourism doesn’t allow you to live in your city”

For a country like Greece and especially a city like Athens mass tourism
is sold as a blessing as it is linked with increased profit. At the same
time though it is the root of a number of phenomena that put a huge
burdain on locals and their daily lives: Airbnb and the rising demand
for accomondation  leads to increased rents and precarity for the
locals. Public spaces are undermined and overcrowded while tourist
facility constructions create a sterile environment in the neighbours,
to be anjoyed by visitors, cut off from the people and their needs.
Eventually whatever “fianancial growth” has been achieved only
translates to increased cost of life disproportionate to average incomes
that roughly stay the same.
We are chosing this time to show a series of documentaries in our
neighbourhood to point out this issue that is affecting us directly and
to emphasize the fact that, irrelevant to your location on the globe,
the tourist industry expands and exploits following the same partners
and leading to the same devastating results. After the city of Venice we
take a closer look at the Balearic Islands (mostly Ibiza and Mallorca).
We witness how the radical increase of tourism turns the islands into
“amusement parks” for tourists. We watch as the myth of tourism
“feeding” the local economy is questioned and its place is taken over by
concerns that include the state of the overused beaches and the housing
problems that occur. We will see a series of interviews with individuals
connected to the tourist industry, academics, ecologists as well as
anonymous residents of Mallorca. The film features images of Mallorca
that tourist guides won’t show.

Under_Stand!
assembly from around Ameriki’s square

Προβολή Ντοκιμαντέρ – ”The venice syndrome”

Τρίτη 15/6, Φωκιωνός Νέγρη & Σκύρου
Προβολή Ντοκιμαντερ – ”The venice syndrome”

“Όταν η τουριστικοποίηση και ο σύγχρονος μαζικός τουρισμός δε σε αφήνει να ζεις μέσα στην πόλη σου”

Για μια χώρα όπως η ελλάδα και μια πόλη όπως η αθήνα, ο μαζικός τουρισμός πλασάρεται ως ευλογία αφού συνδέεται με την αύξηση του οικονομικού κέρδους. Ταυτόχρονα όμως, ο τουρισμός συνδέεται με μια σειρά φαινομένων που διαλύουν την καθημερινότητα των κατοίκων: το airbnb και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση τουριστικής κατοικίας οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ενοικίων και επισφάλεια όσον αφορά το δικαίωμα στη στέγαση, ο δημόσιος χώρος υποβαθμίζεται λόγω της κοσμοπλημμύρας ενώ ταυτόχρονα έργα υποδομής προσανατολισμένα στις ανάγκες τουριστών οδηγούν σε αποστείρωση και αστυνομοκρατία και τελικά η όποια οικονομική ανάπτυξη φέρει ο τουρισμός οδηγεί σε αύξηση των τιμών δυσανάλογα με τους μισθούς των κατοίκων που παραμένουν οι ίδιοι. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε την δεδομένη στιγμή να προβάλουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα που σταδιακά εδραιώνεται. Σε περίπου 20 χρόνια οι μισοί κάτοικοι της Βενετίας αναγκάστηκαν να φύγουν απ’ την πόλη τους είτε λόγω αυξημένων ενοικίων είτε λόγω εξώσεων που ελέγχει ο δήμος της Βενετίας. Κάθε χρόνο ο ολοένα αυξημένος αριθμός τουριστών που φτάνει στη Βενετία, μετατρέπει την πόλη σε ένα τουριστικό πάρκο. Να και μια μικρή ματιά από κατοίκους αυτής της πόλης όπου στο κοντινό μέλλον θα γίνει ουσιαστική και μεταφορική ερημοποίηση στο όνομα του κέρδος.

Η ταινία θα  προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους.

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής

March against the prohibitions and the further devaluation of our lives – Friday 23/4 Kypseli 18:00

The imposition and escalation of restrictions and prohibitions from the
beginning of the pandemic, their apparent use of the above by the state and
the surveillance of every aspect of our lives, intensify social war and
oppression aimed at building a dystopia dominated by self-inclusion and
individualism. Fostering and building relationships of solidarity and mutual
care, as well as any attempt to claim public space, are acts of collective
resistance to the dystopia and regime of social isolation.

With the above in mind we are participating in the march against the
prohibitions and the further devaluation of our lives called by squatters,
anarchist groups and comrades from the neighborhoods of Athens’s center.
The call to march:
https://athens.indymedia.org/event/84521/

Πορεία ενάντια στις απαγορεύσεις και την περαιτέρω υποτίμηση των ζωών μας – Παρασκευή 23/4 πλ. Κυψέλης 18:00

Η επιβολή και η κλιμάκωση των περιορισμών και απαγορεύσεων από την αρχή της πανδημίας,  η εξόφθαλμη χρησιμοποίηση τους από το κράτος και τα όργανα του για τη διαχείριση του πληθυσμού και η επιτήρηση κάθε τομέα των ζωών μας εντείνουν τον κοινωνικό πόλεμο και τις καταπιέσεις και προσανατολίζονται στο να οικοδομήσουν μια δυστοπία όπου κυριαρχεί ο αυτοεγκλεισμός και ο ατομικισμός.  Η τροφοδότηση και η οικοδόμηση σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοφροντίδας, καθώς και κάθε προσπάθεια διεκδίκησης δημοσίου χώρου αποτελούν πράξεις συλλογικής αντίστασης στη δυστοπία και στο καθεστώς κοινωνικής απομόνωσης.

Για τους λόγους αυτούς συμμετέχουμε στην πορεία ενάντια στις απαγορεύσεις και την περαιτέρω υποτίμηση των ζωών μας που καλείται από στέκια, καταλήψεις, αναρχικές ομάδες και συντρόφισσες/οι από τις γειτονιές του κέντρου.
Το κάλεσμα της πορείας:
https://athens.indymedia.org/event/84521/

 

Προβολή ταινίας & Συλλογή τροφίμων

                                                       

Κυριακή 19/7, Φωκιωνός Νέγρη & Σκύρου
προβολή ταινίας ”Blindspotting” (2018)

Στο χώρο θα υπάρχει συλλογή τροφίμων & κούτι οικ. ενίσχυσης για το ”Σπίτι των γυναικών”, όπως και έντυπο υλικό από όμαδες γειτονιάς.

Λίστα τροφίμων:
-γάλα μακράς διάρκειας σε χάρτινες συσκευασίες
-προϊόντα μακράς διάρκειας σε πλαστικές συσκευασίες
-ξηροί καρποί
-σοκολοταειδή
-μπισκότα αλμυρά και γλυκά
-προιόντα μακράς διάρκειας σε πλαστικές συσκευασίες
(όχι τσίγκινες, γυάλινες, μεταλλικές συσκευασίες)

 

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής

Για τα πρόσφατα σημεία του αντιμεταναστευτικού πολέμου

Εδώ και μήνες εξαπολύεται απ’ το κράτος ένας πολυμέτωπος αντιμεταναστευτικός πόλεμος. Στα σύνορα και τις φυλακές η ωμότητα είναι ανεκδιήγητη. Η βαθύτερη σήψη του καπιταλιστικού κόσμου εκτίθεται κυρίως στο πώς διαχειρίζεται εκείνες κι εκείνους που “περισσεύουν”. Κάθε ανθρωπιστικό προσωπείο καταρρίπτεται όταν γίνεται καθημερινή εικόνα ή και βίωμα η καταπάτηση της παραμικρής στάλας αξιοπρέπειας των απόκληρων αυτού του κόσμου. Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα: Εξευτελιστικές ψαχτικές σχεδόν σε κάθε βήμα, βιαιότητα και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια προσαγωγών ή συλλήψεων, ευθεία επίθεση των μπάτσων στα σύνορα, με την αρωγή του απόπατου του εθνικού κορμού (ένοπλοι φασίστες ελληνάρες), εκκενώσεις καταλήψεων στέγης, πλήρης έλλειψη μέτρων υγιεινής και βασικών παροχών (όπως καθαρό νερό) στα camps, θανατηφόρα αδιαφορία για άτομα με ζητήματα υγείας… Οι ρατσιστικές δολοφονίες, τα σημάδια που χαράσσονται ανεξίτηλα σε σώματα και ψυχές, η διαρκής αγωνία μιας ζωής αόρατης και απαξιωμένης, ο διαχωρισμός ζωών που αξίζουν και ζωών που δεν αξίζουν να βιωθούν, όλα αυτά βρίσκονται στην καρδιά της ταξικής κοινωνίας.

Αναφορικά, θα θέλαμε να σταθούμε στη διαχείριση του ζητήματος των μεταναστ.ρι.ών που βρίσκουν εδώ και κάποιον καιρό καταφύγιο στην πλατεία Βικτωρίας, οι οποίοι δέχονται καθημερινά πίεση και παρενοχλήσεις απ’ τους μπάτσους. Πολλές επιμένουν να παραμένουν εκεί, αρνούμενες να επιστρέψουν στην κόλαση των κέντρων κράτησης, παρά τη βία, τις απειλές και τους εκβιασμούς των μπάτσων. Πολλοί εξ αυτών όμως εν τέλει στοιβάζονται σε κλούβες και καταλήγουν σε διάφορα camps. Και μετά από εκεί; Ένας φαύλος κύκλος αναζήτησης μιας αξιοπρεπούς επιβίωσης, δίχως καμία απολύτως παροχή και φροντίδα ώστε να μπορούν να ορθοποδήσουν. Και κάποιες και κάποιοι λίγοι που κατόρθωσαν και βρήκαν μέσω συμφωνιών με διάφορες ΜΚΟ ένα σπίτι να μείνουν, τώρα που λήγει το συμβόλαιο ξεσπιτώνονται. Μάλιστα, υπάρχει η νομική κάλυψη για επέμβαση των μπάτσων, αν οι μετανάστ.ρι.ες διεκδικήσουν τον χώρο όπου διαμένουν και χρειάζονται για να ζήσουν. Η συνεργασία κράτους και ΜΚΟ για τη διαχείριση του “μεταναστευτικού” αποτελεί χρόνια στρατηγική επιλογή, που σκοπό έχει να κατευνάσει πιθανές αντιδράσεις των ίδιων των μεταναστ.ρι.ών, καθώς και να αποτρέψει τη ριζοσπαστικοποίηση και τη ζύμωσή τους με τα απελευθερωτικά κινήματα.

Επιπλέον, εδώ και κάποιες μέρες τρέχει απεργία πείνας από κρατούμενες μετανάστριες στο κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη, διεκδικώντας τα αυτονόητα, με αφορμή το απαίσιο φαγητό. Πολύ σκληρές καταστάσεις προκύπτουν σχεδόν κάθε μέρα, καθώς πολλές γυναίκες αυτοκτονούν, κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοπυρπολούνται ως ένδειξη αγανάκτησης και διεκδίκησης. Τα κέντρα κράτησης είναι μέρη στα οποία δε δύναται ν’ ανθίσει τίποτα όμορφο και ζωντανό, πέραν απ’ τις μικρές καθημερινές στιγμές αλληλεγγύης των εγκλείστων μεταξύ τους, και απ’ τις στιγμές ξεσηκωμού και διεκδίκησης. Στα κέντρα κράτησης θρέφεται και θεριεύει η βαναυσότητα, η εκμετάλλευση, η απανθρωποποίηση και η εξαχρείωση. Τα καθάρματα που τα διοικούν και τα φρουρούν γνωρίζουν καλά πως έχουν απέναντί τους το πιο αόρατο και εξαθλιωμένο κομμάτι αυτού του κόσμου, και κατ’ επέκταση βγάζουν προς τα έξω τις πιο παρακμιακές, κυριαρχικές και θλιβερές πτυχές που θα μπορούσε να εκφράσει ο άνθρωπος.

Από την πλευρά μας, και με τις μικρές μας δυνάμεις, στεκόμαστε ολόψυχα στο πλευρό των μεταναστ.ρι.ών στη Βικτώρια, των απεργών πείνας της Πέτρου Ράλλη, των ανθρώπων που ξεσπιτώνονται απ’ τις ΜΚΟ και τους μπάτσους, καθώς και στο πλευρό κάθε έγκλειστης και εγκλείστου στα κέντρα κράτησης.

ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤ.ΡΙ.ΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής

PDF: Για τα πρόσφατα σημεία του αντιμεταναστευτικού πολέμου

Roof bar για την οικονομική ενίσχυση των 2 συλληφθέντων της Θεσσαλονίκης (12/6, 21:00)

Bar οικονομικής ενίσχυσης για την καταβολή της χρηματικής εγγύησης των 2 συλληφθέντων της 27ης Μάη στη Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 12/6, 21.00
ταράτσα Α’ ΦΕΠΑ (Ούλωφ Πάλμε 2-4)

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής

Πανό για Irdi K. και Espiv στην πλατεία Πρωτομαγιάς

Ως κίνηση αλληλεγγύης στον αναρχικό σύντροφο Irdi K., ο οποίος δικάζεται την Πέμπτη 11/6 στα Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης λόγω σύλληψής του στην πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στις 6 Δεκέμβρη 2014, και ο οποίος απειλείται με απέλαση λόγω μη ανανέωσης της άδειας παραμονής του…

Ως κίνηση εναντίωσης στην πολιτική φίμωση του κινηματικού server του Espiv, ο οποίος βρίσκεται στο Πάντειο απ’ το 2008 ως σήμερα, φιλοξενώντας πληθώρα εγχειρημάτων, και ο οποίος έκλεισε στις 21/5 ως φανερή προσπάθεια καταστολής, έπειτα από προφορική εντολή της πρυτάνεως του Παντείου…

Τοποθετήσαμε δύο πανό στη γέφυρα της πλατείας Πρωτομαγιάς, ξημερώματα 10 Ιούνη.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ IRDI K. ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 11/6
ΚΑΜΙΑ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΑΣΙΜΗ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ SERVER ESPIV
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες για τις κατασταλτικές μεθοδεύσεις εναντίον του αναρχικού Irdi K.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα του κλεισίματος του server του Espiv

Under_Stand!
συνέλευση στα πέριξ της πλατείας Αμερικής