Περί γειτονιάς…

Μπροσούρα που γράφτηκε την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2021 και αφορά την αυξημένη καταστολή, την καραντίνα και τον εξευγενισμό, όπως τα βιώσαμε και όπως αποτυπώθηκαν στη γειτονιά μας.

Μια ανάλυση πάνω στις νέες συνθήκες της δυστοπίας μας μέσα από το ίδιο πρίσμα και με τα ίδια προτάγματα: αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση, αντίσταση.